diumenge, 22 de juliol del 2012

Dossier sobre Cooperativas de Consumo Ecológico, un artículo sobre Userda 9

En aquesta meravellosa revista Carrer 120, podeu trobar el Dossier sobre Cooperatives de Consum Ecològic, concretament un article sobre Userda 9 (Pg.22) i un altre sobre les Cooperatives de Consum Responsable (Pg.20).

La Revista la trobareu a la web de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB); http://www.favb.cat/carrer120

Des del grup de consum ecològic del barri, Userda 9

CRISI, QUINA CRI$I?
Ja feia temps que es veia venir, però molts governants i agents econòmics ho negaven. La necessitat de vots i les ganes de guanyar més i més diners els feien mirar cap a una altra banda. I finalment ha esclatat aquesta crisi tan temuda, i amb ella la bombolla immobiliària i financera. Les conseqüències són les que veiem cada dia: augment de l’atur, endeutament de les famílies, caiguda de la producció i del consum...
Les solucions que proposen els governs, els organismes internacionals o els seus altaveus, els mitjans de comunicació massius, són la injecció de més diners públics a la banca i a indústries com la de l’automòbil per tal d’augmentar el consum i fomentar el creixement, que és el motor del capitalisme.
D’aquesta manera volen fer front a la crisi. Perquè tot continuï igual; perquè continuem produint i consumint sense tenir en compte els límits ecològics del planeta i les grans desigualtats socials entre els seus habitants. De fet, fins i tot se’ns ha arribat a dir cínicament que la solució d’aquesta crisi està a les nostres mans i que el que ara hem de fer és consumir més, més, i més.
Ja n’hi ha prou. Nosaltres tenim clar que no ens trobem davant d’una crisi conjuntural sinó que es tracta d’una crisi estructural del model econòmic imperant. La solució no és reactivar l’economia sinó reorientar-la. Perquè es veu ben clar que és absurd pretendre que hi hagi un creixement continu en un planeta amb els recursos limitats.
Creiem que aquest és un bon moment per pensar i fer realitat les iniciatives encaminades a construir un nou model econòmic respectuós amb el medi ambient i socialment més just. Segurament sí que tenen raó en un aspecte: el canvi està en bona part a les nostres mans i el nostre paper com a consumidors és fonamental. És per això que no podem consumir cegament sinó que cal que fem un consum responsable i que siguem conscients de la força que té la nostra elecció.
Amb la nostra compra podem estar col·laborant directament a donar beneficis a empreses i/o multinacionals que tenen vinculacions amb la desfeta ecològica, amb l'explotació al tercer món o amb la indústria armamentística o pro-nuclear, etc. En canvi, amb un altre tipus de compra podem fomentar la construcció d’una societat més respectuosa amb el medi ambient, més solidària i més justa.
Des del grup de consum ecològic del barri, Userda 9, us animem a reflexionar sobre si és cert que cal consumir sempre més i també sobre la importància de valorar els impactes ecològics i socials dels productes que consumim. Fent això ja estem obrint un camí real per sortir d’aquesta crisi.